Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3398

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3398
Liên Quân
GIÁ NICK: 700,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 24

Trang Phục 7

Bậc Ngọc 60

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3398