Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3429

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3429
Liên Quân
GIÁ NICK: 600,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 106

Trang Phục 130

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3429