Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3434

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3434
Liên Quân
GIÁ NICK: 500,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 52

Trang Phục 61

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3434