Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3529

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3529
Liên Quân
GIÁ NICK: 450,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 110

Trang Phục 128

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3529