Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3474

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN 100%

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3474
Liên Quân
GIÁ NICK: 4,000,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 106

Trang Phục 180

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3474