Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3448

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3448
Liên Quân
GIÁ NICK: 200,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 54

Trang Phục 47

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3448