Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3530

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3530
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,500,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 115

Trang Phục 284

Bậc Ngọc 90