Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3475

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN 100%

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3475
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,500,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 89

Trang Phục 142

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3475