Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3451

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3451
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,300,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 114

Trang Phục 247

Bậc Ngọc 90