Liên hệ FB Admin 0967335529
Nhắn tin với admin

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3432

NÍCH TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#3432
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,500,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 115

Trang Phục 212

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #3432